Boek een Gratis training Contact

Algemene Voorwaarden

Samen op weg naar veiligheid en groei

Algemene Voorwaarden

Spartan Krav Maga is een onderdeel van Spartan Self Defense

Artikel 1. Contributie en abonnement

 1. Betaling van het lidmaatschap, ook wel het abonnement genoemd, dient maandelijks via automatische incasso te gebeuren, conform de doorlopende SEPA machtiging op het aanmeldformulier. U heeft het recht, indien u het niet eens bent met afschrijving deze binnen 8 weken terug te boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Bij het ten onrechte storneringen van betalingen behouden wij ons het recht voor deze opnieuw uit te voeren met verhoging van administratiekosten.
 2. Deze automatische incasso zal op de eerste (werk)dag van de maand plaatsvinden van uw rekening.
 3. Met de eerste incasso zal het restant van de trainingsmaand minus de proeftraining en de contributie van de aankomende maand worden geincasseerd.
 4. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per kalendermaand verlengd.
 5. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar.
 6. Het opzeggen van het abonnement dient minimaal 10 dagen voor het einde van de maand te geschieden. Opzeggingen later dan voorgenoemde termijn worden de maand daarop in behandeling genomen.
 7. Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren. Telefonisch, via Whatsapp of andere berichtendienst of persoonlijk opzeggen is niet mogelijk. Dergelijke opzeggingen zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.
 8. Bij niet tijdige betalingen van de contributie wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.
 9. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden van een reeds gestart abonnementstermijn.
 10. De contributie dient ook volledig voldaan te worden indien het lid om welke, niet aan Spartan Krav Maga te wijten, reden dan ook aan één of meerdere trainingen niet deelneemt.
 11. In geval van langdurige ziekte, blessure of ander letsel waardoor deelname aan trainingen langere tijd niet meer mogelijk is kan na toestemming van Spartan Krav Maga het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
 12. Het lid geeft Spartan Krav Maga toestemming om jaarlijks een verhoging toe te passen met een maximum van € 2,50 per maand. De overeenkomst blijft in stand ongeacht deze verhoging. Dit in verband met eventuele indexeringen van zaalhuren, nutsvoorzieningen, opstallen, overheidsinstellingen of andere oorzaken. Spartan Krav Maga zal deze verhoging altijd ruimschoots vooraf aankondigen.
 13. Wanneer groepen na enige tijd te groot of te klein worden is het mogelijk de groepssamenstelling wordt aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat je op een ander tijdstip komt te trainen.

Artikel 2. Algemeen regelement

 1. Leden van Spartan Krav Maga mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Wanneer blijkt dat het lid onjuiste gegevens omtrent lid 1 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 3. Spartan Krav Maga behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de training(en) te verwijderen van de trainingslocatie. Afhankelijk van de ernst van het gedrag en/of bij herhaling kan het lidmaatschap eenzijdig door Spartan Krav Maga worden beëindigd.
 4. Het deelnemen aan trainingen van Spartan Krav Maga geschiedt geheel op eigen risico. Spartan Krav Maga is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of letsel welke tijdens de trainingen wordt opgelopen.
 5. Het lid verklaart hierbij dan ook, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de trainingen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. Spartan Krav Maga aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en het lid ontheft Spartan Krav Maga van elke aansprakelijkheid.
 6. Ieder lid van Spartan Krav Maga dient verplicht WA verzekerd te zijn alvorens aan trainingen deel te nemen.
 7. Voor aanvang van het eerste examen dient het lid zich in te schrijven bij Krav Maga Global (KMG), de overkoepelende Krav Maga bond. De kosten hiervoor zijn € 25 euro per lopend jaar, het eerste jaar € 30 euro. Je krijgt korting op seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle KMG scholen wereldwijd.

Artikel 3. Kleding en Bescherming

 1. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: een trainingsbroek, T- shirt en zaalschoenen. Vanaf het eerste level, een KMG uniform - KMG t-shirt en broek met de level patch op de linker broekspijp.
 2. Men dient gebruik te maken van beschermingsmiddelen; een kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Verder heb je bokshandschoenen, MMA handschoenen en scheenbeschermers nodig. Bovengenoemde beschermingsmiddelen dienen door het lid zelf te worden aangeschaft.
 3. Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door Spartan Krav Maga verzorgd.

Artikel 4. Etiquette en Hygiene

 1. Van leden van Spartan Krav Maga wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd. Indien je iemand tijdens de training verwondt, ben je verplicht voor het vervoer naar de dokter of eerste hulp te zorgen. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen zoals gesteld in Artikel 2, lid 6.
 2. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Het is niet toegestaan om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven.
 4. Let op! Het maken van video-opnames van de technieken is ten strengste verboden!
 5. Het is verboden voor leden om binnen of buiten Spartan Krav Maga les te geven.
 6. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Spartan Krav Maga kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
 7. Bij zelfverdedigingstraining is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiene. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van leden van Spartan Krav Maga wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 8. Lange haren dienen bij elkaar gebonden te worden met een elastiek zonder scherpe delen.
 9. Het dragen van sierraden, waaronder horloges, armbanden, oorbellen, piercings, kettingen en ringen, is tijdens de trainingen niet toegestaan. Dit voor je eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Het dragen van een bril of contactlenzen is voor eigen risico.
 10. Men dient voor en tijdens de training veranderingen in de gezondheidstoestand, zoals bestaande en/of nieuwe blessures, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid enz., te melden aan de instructeur.
 11. Het (tussentijds) verlaten van de training, b.v. bij toiletbezoek, dient vooraf aan de instructeur te worden gemeld zodat deze weet dat je (even) weg bent.

Artikel 5. Openingstijden

 1. Spartan Krav Maga behoudt zich het recht voor om de openings- en/of trainingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële, erkende feestdagen of door een situatie van overmacht is Spartan Krav Maga gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de training(en) geheel niet door te laten gaan. Wanneer dit het geval is heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.
 3. Tijdens de zomervakantie behoud Spartan Krav Maga zich het recht voor een zomerstop in te lassten, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainingslocatie. Wanneer een zomerstop wordt ingelast zal er gedurende deze zomerstop geen contributie worden geincasseerd.

Een ieder die lid wordt en/of deelneemt aan trainingen bij Spartan Krav Maga dient kennis te nemen van bovenstaande voorwaarden en zich akkoord te verklaren door op het aanmeldingsformulier het betreffende vakje aan te kruisen.

Ervaar zelf wat Krav Maga met je doet!

Boek nu je gratis proeftraining!

  Gratis proeftraining boeken

Kom met ons in contact! Stuur een bericht:

Contact

KVK nr: 66738156
BTW ID-nr: NL002285420B46

Leslocatie:
Gymzaal "De Engelse Tuin"
Strabrecht 14, 5591BP,
Heeze, Nederland

Telefoon: 06 - 15 49 19 88

Email: info@spartankravmaga.nl


Wij delen je e-mailadres nooit met derden.

Een kaart van Heeze met daarop de locatie van Spartan Krav Maga op Strabrecht 14
×

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Cookies toestaan".
Lees hier onze privacy verklaring.