Krav Maga voor Volwassenen | Kinderen

Algemene Voorwaarden

Spartan Krav Maga is een onderdeel van Spartan Self Defense

Artikel 1. Contributie en abonnement

 1. Betaling van het lidmaatschap, ook wel het abonnement genoemd, dient maandelijks via automatische incasso te gebeuren, conform de doorlopende SEPA machtiging op het aanmeldformulier. U heeft het recht, indien u het niet eens bent met afschrijving deze binnen 8 weken terug te boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Bij het ten onrechte storneringen van betalingen behouden wij ons het recht voor deze opnieuw uit te voeren met verhoging van administratiekosten.
 2. Deze automatische incasso zal op de eerste (werk)dag van de maand plaatsvinden van uw rekening.
 3. Met de eerste incasso na inschrijving zal het restant van de trainingsmaand minus de proefles en de contributie van de aankomende maand worden geincasseerd.
 4. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per kalendermaand verlengd.
 5. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar.
 6. Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren. Telefonisch of persoonlijk opzeggen is niet mogelijk.
 7. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor rekening van de student.
 8. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden van een reeds gestart abonnementstermijn.
 9. Het lesgeld dient ook volledig voldaan te worden indien de student om welke, niet aan Spartan Krav Maga te wijten, reden dan ook aan één of meerdere lessen niet deelneemt.
 10. Leden die langer dan zes weken uit de roulatie zijn door een blessure, ziekte of ander letsel, kunnen in overleg met Spartan Krav Maga een contributiestop aanvragen. Een dergelijke contributiestop kan nooit met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 11. De student geeft Spartan Krav Maga toestemming om jaarlijks een verhoging toe te passen met een maximum van € 2,50 per maand. De overeenkomst blijft in stand ongeacht deze verhoging. Dit in verband met eventuele indexeringen van zaalhuren, nutsvoorzieningen, opstallen, overheidsinstellingen of andere oorzaken. Spartan Krav Maga zal deze verhoging altijd ruimschoots vooraf aankondigen.
 12. Wanneer groepen na enige tijd te groot of te klein worden is het mogelijk de groepssamenstelling wordt aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat je op een ander tijdstip komt te trainen.

Artikel 2. Algemeen regelement

 1. Studenten van Spartan Krav Maga mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Spartan Krav Maga behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Spartan Krav Maga worden beëindigd.
 3. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 4. Het deelnemen aan lessen van Spartan Krav Maga geschiedt geheel op eigen risico. Spartan Krav Maga is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 5. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. Spartan Krav Maga aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Spartan Krav Maga van elke aansprakelijkheid.
 6. Iedere student van Spartan Krav Maga moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb ie deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.
 7. Voor aanvang van het P1 examen dient de student lid te worden van Krav Maga Global (KMG), de overkoepelende Krav Maga bond. De kosten hiervoor zijn € 25 euro per lopend jaar, het eerste jaar € 30 euro. Je krijgt korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere KMG clubs in de wereld.

Artikel 3. Kleding en Bescherming

 1. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: een zwarte trainingsbroek, T- shirt en zaalschoenen. Vanaf het 1e level een KMG level patch op de linker broekspijp.
 2. Men dient gebruik te maken van beschermingsmiddelen; een kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Verder heb je bokshandschoenen, MMA handschoenen en scheenbeschermers nodig. Bovengenoemde beschermingsmiddelen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.
 3. Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door Spartan Krav Maga verzorgd.

Artikel 4. Etiquette en Hygiene

 1. Van studenten van Spartan Krav Maga wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 2. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Het is niet toegestaan om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven.
 4. Let op! Het maken van video-opnames van de technieken is ten strengste verboden!
 5. Het is verboden voor studenten om binnen of buiten Spartan Krav Maga les te geven.
 6. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Spartan Krav Maga kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
 7. Bij zelfverdediging is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiene. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van Spartan Krav Maga wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 8. Lange haren dienen bij elkaar gebonden te worden met een elastiek zonder scherpe delen.
 9. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 10. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 11. Het (tussentijds) verlaten van de training, b.v. bij toiletbezoek, dient vooraf aan de instructeur te worden gemeld zodat deze weet dat je (even) weg bent.

Artikel 5. Openingstijden

 1. Spartan Krav Maga behoudt zich het recht voor om de openings- en/of lestijden te wijzigen.
 2. Op officiële, erkende feestdagen of door een situatie van overmacht is Spartan Krav Maga gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de training(en) geheel niet door te laten gaan. Wanneer dit het geval is heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.

Een ieder die zich inschrijft bij Spartan Krav Maga dient kennis te nemen van bovenstaande voorwaarden en zich akkoord te verklaren door op het aanmeldingsformulier het betreffende vakje aan te kruisen.

Spartan Krav Maga in Heeze

[ Gymzaal Strabrecht, Strabrecht 14 Heeze ] Spartan Krav Maga geeft twee maal per week les in Gymzaal Strabrecht, aan Strabrecht 14 in Heeze.
Dit is de gymzaal in het gebouw van IVN Natuur Educatie en gelegen achter Kinderopvang de Parel. De locatie is gemakkelijk bereikbaar vanaf de Geldropseweg.

Klik hier om het actuele lesrooster te bekijken.

Contact

Spartan Krav Maga

Spartan Krav Maga is een onderdeel van
Spartan Self Defense

Spartan Krav Maga op social media
Onderdelen van Spartan Self Defense

Contact formulier

Wij delen je e-mailadres nooit met derden